แอปทางรัฐคือ

แอปทางรัฐคืออะไร? ศูนย์กลางในการให้บริการประชาชนแบบดิจิทัล

แอปทางรัฐ คือ แอปพลิเคชันบนมือถือที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการประชาชนแบบดิจิทัล